Konstelace: Naše příběhy


Konstelace  Naše příběhy

Jakého příběhu jsme hrdinou?
V jakém příběhu máme vedlejší roli?
Kde jsme záporňáci a kde klaďasové?
Na jaké příběhy věříme a které pokládáme jen za neuskutečnitelnou pohádku?
V našem nitru leží zapomenuté svitky s příběhy, které mají zásadní vliv na skutečný příběh našeho života.

Kdy: 20. 10. 2018, 10 - 17 h (přijďte, prosím, 10 min předem)
Kde: Jurta Čelákovice, Sedláčkova 107, Čelákovice
Cena: 1000 Kč nebo 800 Kč při platbě předem na účet 670100-2206386075/6210. Jako variabilní symbol uveďte váš telefon.
Pokud konstelace potřebujete a v účasti by vám bránila cena, požádejte mě o takovou cenu, která vám to umožní. Důvody nemusíte uvádět.

Přihlášení / Rezervace místa