Konstelace: Žít, být a mít


Konstelace  Žít, být a mít

Mám právo být?
Mám právo mít?
Umím být? Umím mít?
Dokážu rozpoznat a přijmou svou chvíli, svůj čas, své místo, svou příležitost, své blízké, své talenty, své...?

Kdy: 16. 2. 2019, 10 - 17 h (přijďte, prosím, 10 min předem)
Kde: Jurta Čelákovice, Sedláčkova 107, Čelákovice
Cena: 1000 Kč nebo 900 Kč při platbě předem na účet 670100-2206386075/6210. Jako variabilní symbol uveďte váš telefon.
Pokud konstelace potřebujete a v účasti by vám bránila cena, požádejte mě o takovou cenu, která vám to umožní. Důvody nemusíte uvádět.

Přihlášení / Rezervace místa