Konstelace: Mít se...


Konstelace  Mít se...

Máte se rádi? Máte se dobře? Máte se? Máte pozornost, energii? Máte svůj život? A tak dál... otázky, otázky... Přijďte si pro odpovědi :)

Kdy: 29. 6. 2019, 10 - 17 h (přijďte, prosím, 10 min předem)
Kde: Jurta Čelákovice, Sedláčkova 107, Čelákovice
Cena: 500 Kč nebo 400 Kč při platbě předem na účet 670100-2206386075/6210. Jako variabilní symbol uveďte váš telefon.
Pokud konstelace potřebujete a v účasti by vám bránila cena, požádejte mě o takovou cenu, která vám to umožní. Důvody nemusíte uvádět.

Přihlášení / Rezervace místa