Co znamená se účastnit?

  Co znamená se účastnit?

Mé doporučení

Osobně doporučuji chodit na konstelace primárně jako divák a do rolí. I to je pro nás velmi přínosné, léčivé a je to velká podpora všech konstelací, které jsme si kdy postavili, nebo postavíme.

Doporučuji také navštívit vícero konstelatérů. Začnete lépe odlišovat samotnou konstelační sílu od stylu a případných dalších nástrojů, které konkrétní konstelatér používá. I to vám pomůže lépe strávit vlastní konstelace a také zpracovat moudrost, která se ukazuje v konstelacích, nebo v příbězích pohádek, či v životech lidí kolem vás.

Dívat se a poslouchat

Už jen slyšet, že někdo řeší ve svém životě problémy, je léčivé. Může nás to zbavovat studu, že nejsme dokonalí.

Vidět principy některých životních složitostí, byť v příběhu někoho jiného, nám může osvětlit i situace, které zažíváme my sami.

Abychom však ze sledování konstelací vytěžili maximum, je dobré zažít roli v konstelaci někoho jiného. Pak vnímáme konstelaci, která se nám odehrává před očima, ve více úrovních, na kterých funguje.

Být v roli

Být na konstelacích v roli považuji za klíčovou zkušenost, která nás pustí k vidění, k pochopení toho, co do velké míry určuje naše životy. Osobně se zdráhám stavět konstelaci někomu, kdo ještě nemá tuto zkušenost.

Zážitek sil v konstelacích nás může osvobodit z vězení rozumu, ve kterém mnoho lidí zůstává. Představy o konstelacích před touto zkušeností jsou prostě jen představy o něčem, co neznáme.

Vlastní konstelace

Jak to probíhá? Popíšete mi svůj "problém". Postavíme společně systém, ve kterém se tento problém "odehrává". Přestože celá skupina věnuje svou pozornost vašemu systému, vy po většinu času sedíte bokem a díváte se na vše z bezpečného místa.

Ve chvíli, kdy nalezneme východisko, které je v souladu s jakýmsi moudrým vyšším řádem, můžete vstoupit do své role sami a východisko zažít, nadechnout. Je to jako obrázek pro vaši duši. Není potřeba úplně porozumět, stačí to cítit. Vaše duše bude vědět, kam vás v dalším životě směrovat. Léčení systému se odehrává v měsících a letech po konstelaci.

Lidé často chodí na konstelace, aby našli řešení svého problému. Nedoporučuji však stavět vlastní konstelace příliš často. Pokud projdete silnou vlastní konstelaci, je důležité jí dát čas, strávit ji, zažít ji, umožnit systému, aby se léčil. Pokud projdete menší konstelaci, která mění ve vašem životě méně klíčové oblasti, je tato pro váš systém dobře stravitelná a lze po pár měsících postavit další záležitost.